SOFTWARE partner

SOFTWARE partner
OPROGRAMOWANIE Partner.MRP

Zajmujemy się wdrażaniem oprogramowania MRP oraz świadczymy dla naszych klientów opiekę  powdrożeniową.

Do systemu wprowadzane są informacje o zaplanowanej produkcji, wielkości sprzedaży lub przyjętych zamówieniach na wyroby gotowe. Na tej podstawie system planuje produkcję poszczególnych elementów oraz dostawy podzespołów i materiałów. Planowanie może być wykonane wprzód lub wstecz (tzn. obliczanie w okresie od wskazanego dnia, kiedy wymagana produkcja zostanie wykonana lub kiedy trzeba rozpocząć proces, aby uzyskać wymaganą produkcję na zadaną datę). System przewiduje czasy produkcyjne, czasy dostaw. W procesie planowania może następować optymalizacja kosztów, czasu wykonania, opłacalności. Do różnych typów produkcji stosuje się inne algorytmy obliczeń.

Zalety posiadania MRP:

  • Zmniejszenie nakładów finansowych potrzebnych  na organizację produkcji;
  • Redukcja zapasów (poprzez optymalizację procesu produkcyjnego i logistycznego);
  • Dokładna symulacja  kosztów produkcji;
  • Optymalne  wykorzystanie posiadanej infrastruktury;
  • Szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu;
  • Kontrola realizacji poszczególnych etapów produkcji.

Korzyści wynikające z wdrożenia MRP:

  • Ewidencja zakupów, sprzedaży, produkcji;
  • Precyzyjna kalkulacja czasów produkcyjnych, czasów dostaw;
  • Optymalizacja kosztów, czasu wykonania, opłacalności;
  • Generowanie zaawansowanych raportów dynamicznych.