SOFTWARE partner

System Fakturowanie Sprzedaży (FS)

System FS pozwala obsługiwać sprzedaż materiałów, towarów, wyrobów gotowych i usług. Może on pracować samodzielnie lub też współpracować z systemami: FK, EM, KASA.

A. Cechy systemu:

  • Wystawianie faktury VAT (dokumentów korygujących) krajowych i eksportowych;
  • Współpraca z drukarkami i kasami fiskalnymi;
  • Automatyczne naliczanie odpowiedniego procentu podatku VAT przy wystawieniu faktur i bieżąca kontrola naliczonego podatku VAT;
  • Kompletna informacja dotycząca faktury (numer, data, pełna informacja o  kontrahencie, sposób i termin zapłaty, procent podatku, wartość faktury, itp.);
  • Tworzenie dowolnych zestawień dotyczących wystawionych faktur, sprzedanych usług, towarów i współpracujących kontrahentów;
  • Integracja z systemem EM (z którego pobierane są informacje o produktach lub wyrobach i po dokonaniu sprzedaży automatycznie tworzony jest dowód WZ) oraz FK (z którego pobierane są dane o kontrahencie, a po dokonaniu sprzedaży tworzony jest odpowiedni dekret).

B. Gwarantujemy:

  • Stały rozwój systemu;
  • Bieżące wprowadzanie nowości dostosowujących system do zmian w przepisach oraz usprawnień będących wynikiem konstruktywnych uwag użytkowników;
  • Szybką reakcję na potrzeby klientów;
  • Nadzór autorski nad systemem.