SOFTWARE partner

System Ewidencja Magazynowa (EM)

Zadaniem Systemu EM jest pełna ewidencja czynności związanych z ilościowo – wartościowym obrotem magazynowym materiałów, towarów i wyrobów.

A. Cechy systemu:

  • Ewidencja zaszłości z obszaru 1 do 10 magazynów;
  • Ewidencja stanów oraz obrotów w układzie ilościowym lub ilościowo – wartościowym;
  • Prowadzenie wyceny zgodnie z zasadą FIFO;
  • Wbudowany moduł inwentaryzacji pełnej lub wybiórczej;
  • Liczne zestawienia ilościowe, ilościowo – wartościowe i wartościowe wg różnych kluczy sortowania dla jednego lub kilku magazynów lub też dla całego przedsiębiorstwa;
  • Rozdzielnik kosztów w ujęciu analitycznym lub syntetycznym z dowolną szczegółowością określoną kontem księgowym.

B. Gwarantujemy:

  • Stały rozwój systemu;
  • Bieżące wprowadzanie nowości dostosowujących system do zmian w przepisach oraz usprawnień będących wynikiem konstruktywnych uwag użytkowników;
  • Szybką reakcję na potrzeby klientów;
  • Nadzór autorski nad systemem.