SOFTWARE partner

Program Kasa (KASA)

KASA to program wspomagający prowadzenie ewidencji kasowej, bankowej oraz rejestru faktur wpływających.

A. System umożliwia:

 • Ewidencjonowanie wpłat i wypłat;
 • Wydruk dokumentów KP i KW;
 • Drukowanie raportów kasowych i bankowych;
 • Dekretowanie wpłat i wypłat wraz z utworzeniem w FK dekretu księgowego;
 • Ewidencjonowanie wpływających do przedsiębiorstwa faktur zakupu i pism od klientów (typu noty odsetkowe, wezwania do przedpłaty, itp.);
 • Śledzenie ruchu faktury od momentu wpływu do firmy, poprzez likwidację w działach i przekazanie do księgowania;
 • Ewidencjonowanie danych nowego kontrahenta na podstawie wpływającej faktury;
 • Przygotowanie danych do przelewu zgodnie z rachunkiem bankowym wskazanym przy fakturze;
 • Ewidencjowanie pełnych danych bankowych kontrahenta do przelewu zagranicznego;
 • Powiązanie z rozrachunkami systemu FK.

B. Gwarantujemy:

 • Stały rozwój systemu;
 • Bieżące wprowadzanie nowości dostosowujących system do zmian w przepisach oraz usprawnień będących wynikiem konstruktywnych uwag użytkowników;
 • Szybką reakcję na potrzeby klientów;
 • Nadzór autorski nad systemem.